Kontakt

Společnost

Adresa společnosti DXD TRADE, s.r.o.
Světova 13
180 00 Praha 8
288 82 946
DIČ CZ 288 82 946
Výpis z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 150903

pozadi_k1

Bankovní účet KB Praha
číslo účtu 115-525230247/0100
GPS 50°6’21.283″“N, 14°28’29.957″“E
Telefon
Email
728 331 333
Info@dxd.cz

pozadi_k2

Vedení

Jednatel
Název pozice
Telefon
Email
LinkedIn
David Havlena
ICT Manager
+420 774 677 706
david@dxd.cz
David Havlena

pozadi_k3

Marketing
Radka Havlenová
Název pozice
Telefon
Email
LinkedIn
Marketing Manager
+420 728 331 333
radka@dxd.cz
Radka Havlenová