Online marketing

 • Komunikace v sociálních sítích

  Návrh obsahu informací pro budoucího zákazníka. Definování očekávaného postoje a chování zákazníka.

 • PPC Kampaně

  Cíl kampaně např. zvýšení prodeje nebo korekce image značky, příp. zvýšení povědomí o značce. Definice sdělení cílové skupině. Vyhodnocení projektu s klientem.

 • Webové prezentace

  Návrh grafiky webu. Návrh struktury webu. Bannery. Konsolidace textu.

 • Organizace eventů

  Návrh témat pro akci. Projekt akce. Grafické zpracování tiskovin a banerů. Rozpočet. Komunikace s hosty. Tiskové zprávy o akci.

 • Propagace

  Propagace nepřímá. Propagace přímá. Spolupráce s manažerem obchodu. Tvorba letáků. Tvorba katalogu. Příprava znění dopisu, mailinu. Návrh inzerce a její grafické zpracování. Organizace seminářů. Organizace výstav. Organizace konferencí.

 • Řízení značky

  Vymezení značky vůči ostatním značkám. Návrh loga (design). Výběr názvu. Vytvoření sloganu. Návrh vytvoření pozitivních asciací spojených s výrobkem. Způsob komunikace značky se zákazníky.

 • Marketingové strategie

  Segmentace trhu. Targeting. Positioning. SWOT analýza. Vytvoření marketingového mixu a jeho složek. Stanovení prodejních cílů. Stanovení ceny. Stanovení způsobu propagace a distribuce. Sledování výsledků prodeje. Inovace. Následná korekce marketingové strategie.